Klimaat

Rusland kent, op het tropisch klimaat na, alle klimaten, variërend van het arctisch klimaat in het noorden tot het subtropisch klimaat in het zuiden. Het meest voorkomend is het landklimaat.

In het uiterste noorden van Rusland heerst een pool- en toendraklimaat. De winter duurt daar van november tot april. De temperatuur kan dan dalen tot dertig graden onder het vriespunt, met een extreme kou in Oost-Siberië (temperaturen van -70 graden in Werchejansk). Het Europese gedeelte van Rusland kent een continentaal klimaat. De zomermaanden zijn juni, juli en augustus. Dan komen maximumtemperaturen van 35 graden voor. De meeste regen valt in juni en juli (korte hevige buien). Bij de gedachte aan Moskou denkt iedereen vaak aan extreme kou en sneeuw. Toch schijnt de zon er in de maanden mei, juni en juli vaker en langer dan in de meeste Noord-Europese steden. In Moskou (landklimaat) wordt het in de zomer gemiddeld 22 graden. In de winters (van november tot april) wordt het gemiddeld -5 graden met een gemiddelde van slecht één uur zon. Juli en augustus zijn de natte maanden met ongeveer de helft van de Nederlandse neerslag. In de wintermaanden ligt de gemiddelde nacht temperatuur ver onder het vriespunt (tot -20 graden) . De kou is echter erg droog.

Flora en Fauna

Het landklimaat van het GOS kan verdeeld worden in verschillende zones:

Toendra's: Op een toendra groeien bijna geen bomen. De begroeiing bestaat slechts uit korstmossen. Op een toendra is een rijk dierenleven. Er leven beren, woelmuizen, lemmings, sneeuwhazen, poolvossen en rendieren. De grond onder de oppervlakte is meestal bevroren zodat de dieren er geen winterslaap kunnen houden. 's Zomers maken de grote hoeveelheid muggen het leven voor de mensen bijna onmogelijk. De grote zwermen muggen trekken wel erg veel vogels aan zoals de wulpen, snippen, grutto's, plevieren etc.

Taiga : Het toendra-achtig terrein dat begroeid wordt door struiken en lage bomen gaat langzaam over in een landschap met voornamelijk naaldbossen. Dit gebied wordt een Taiga genoemd en is rijk aan elanden, herten, reeën, wolven, vossen en eekhoorns. Ook voor vogels is de Taiga een prettig leefgebied.

Loofbossen en steppe: De Taiga loopt geleidelijk over in een loofbos van eiken, beuken, iepen en essen. De bossen van het GOS bedekken de helft van het landoppervlak en vormen een derde van de wereldvoorraad. In het oosten van het GOS gaat de steppe over in het woestijngebied van de Gobiwoestijn. De zandsteppe worden bevolkt door allerlei knaagdieren.

Rusland telt ongeveer 140 beschermde natuurreservaten. Enkele diersoorten, zoals de Europese bizon leven dankzij deze natuurbescherming nog in het wild. In deze reservaten wordt ook wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Ondanks deze natuurbescherming wordt, door vervuiling en bontjagers, een aantal diersoorten bedreigd in hun bestaan.


Author: plankie

Just another HTMLy user.